POSTHEMMELIGHED


Når du leverer produkter efter navn og adresse, er du omfattet loven om posthemmelighed. 

Når man som virksomhed, har tilladelse til at drive postvirksomhed, har man pligt til at informere alle medarbejdere om de regler, som er gældende for omdeling af post og herunder "Bestemmelsen om posthemmelighed".

Bestemmelsen om posthemmelighed, fremgår af Postlovens § 11, stk. 1, og betyder i bund og grund følgende:

1. Du må ikke fortælle andre, hvilke produkter du omdeler og til hvem. Du har stadig tavshedspligt,  når din ansættelse ophører.  

2. Du må ikke efterlade dine produkter uden opsyn længere en højest nødvendigt.

3. Det er dit ansvar, at produkter, som ikke kan omdeles, bliver leveret retur til os.

4. Det er strafbart, med bøde eller i værste fald fængsel, hvis forholdene i punkt 1 – 3 ikke overholdes.


Du kan læse den fulde lovtekst nedenfor.

Information vedrørende reglerne om Posthemmelighed:

Postlovens § 11 stk. 1 fastsætter følgende om posthemmelighed:

”Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.

Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.

Overtrædelse af bestemmelsen om posthemmelighed kan straffes i medfør af straffelovens §§ 152 og 152 d – f med bøde eller fængsel op til 6 måneder. Foreligger der skærpende omstændigheder (forsæt til at skaffe sig økonomisk fordel), kan straffen forhøjes til fængsel op til 2 år."

 

 
ER DAGBLADET UDEBLEVET?
Kontakt kundeservice på telefon 70 11 70 66 

ER UGEAVISEN UDEBLEVET?
Udfyld venligst nedenstående eller kontakt kundeservice mandag-fredag kl. 8:00 - 18:30 på tlf. 99 12 83 31.


Tryk her

Er du omdeler?

Login