OPLYSNING VEDR.PERSONDATA


Den 25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning med navnet
General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hele EU. Derefter skal virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der behandler persondata opfylde reglerne i den nye forordning.

 

Som Virksomhed registrerer og behandler vi vores Medarbejderes persondata.
Vi opfordrer til at læse følgende skrivelse   ”Oplysning vedr. persondata.” 

Er ugeavisen udeblevet?


Har De ikke modtaget ugeavisen?

Tryk her

Er du omdeler?

Login