OPLYSNING VEDR.PERSONDATA


Den 25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning med navnet
General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hele EU. Derefter skal virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der behandler persondata opfylde reglerne i den nye forordning.

 

Som Virksomhed registrerer og behandler vi vores Medarbejderes persondata.
Vi opfordrer til at læse følgende skrivelse   ”Oplysning vedr. persondata.” 


Do you work for us?

Login