SYGDOM OG FERIE

Ved sygdom skal du altid ringe til din lokale afdeling indenfor det oplyste tidspunkt. Du må ikke kontakte andre afdelinger.


Sygdom: Ved akut sygdom som medfører uarbejdsdygtighed,
skal dette omgående meldes, allersenest ved arbejdstidens start.

Sygdom kan meldes på hverdage kl. 05.00-16.00 på tlf. 80609090, og fra kl. 22.30-05.00 på tlf. 65455812.
I weekend og helligdage kl. 04.00-10.30 på tlf. 80609090 og fra kl. 22.30-04.00 på tlf. 65455812.


Ferie: Din ferie og fridage skal meldes via budnet. Log ind og gå ind under ferie. Her kan du se, hvornår og hvordan du skal melde ferie.  
Er ugeavisen udeblevet?


Har De ikke modtaget ugeavisen?

Tryk her

Er du omdeler?

Login