LØNSATSER UGEAVISER


AFLØNNING UGEAVISER (FRA 1/1 2018)

Alder 13-15 år
 
16 år 17 år +18 år
Adressetillæg 0,20 0,26 0,30 0,40
Ugeavis indtil 300 g. 0,15 0,20 0,23 0,30
Tillæg pr. påbegyndt 100 g over 300 g 0,05 0,07 0,08 0,30
SMS 0,20 0,20 0,20 0,20
Rutetillæg x x x x

Adressetillæg - tillæg du får pr. hvert husnummer, du går til.

Rutetillæg – Ud fra det beregnede totale tidsforbrug for omdeling af ruten, tildeles et Rutetillæg, der sikrer at den samlede afregning er i henhold til de i overenskomsten fastsatte aldersopdelte minimums timelønninger.Tryksag (FK omslag inkl. tryksager betragtes som en tryksag)

Alder 13-15 år 16 år 17 år +18 år
0-100 g. 0,10 0,13 0,15 0,20
101-200 g. 0,13 0,17 0,19 0,25
201-300 g. 0,15 0,20 0,23 0,30
Tillæg pr. påbegyndt 100 g. over 300 g. 0,05 0,07 0,08 0,10


START OG SLUTMELDINGER VIA SMS

Hvis der afsendes en start og en slut sms pr.dag, aflønnes disse med 0,20 kr.pr. stk.
 

OVERENSKOMST 
Overenskomstens mindstelønssatser pr. time fra 1. marts 2019 er følgende:
18 år:       108,25kr.
17 år:       81,19 kr.
16 år:       70,36 kr.
13- 15 år: 54,13 kr. 

 
Er ugeavisen udeblevet?


Har De ikke modtaget ugeavisen?

Tryk her

Er du omdeler?

Login