LØNSATSER DAGBLADE

HVAD KAN DU TJENE?
Følgende lønsatser er gældende fra d. 16. april 2016.

Aflønning for dagblade
Alder 13-15 år 16 år 17 år +18 år
Adressetillæg 0,20 0,26 0,30 0,40
Produkter  0,20 0,26 0,30 0,40
Rutetillæg  xx xx xx xx
Aflo    0,40 0,52 0,60 0,80
SMS 0,20 0,20 0,20 0,20

 

For at sikre, at du får den løn, du skal have i forhold til overenskomst beregner vi lønnen udfra antal produkter, antal adresser samt rutens længde. 

Overenskomstens mindstelønssatser pr. time fra 1. marts 2019 er følgende:
18 år:       108,25kr.
17 år:       81,19 kr.
16 år:       70,36 kr.
13- 15 år: 54,13 kr. 


GENETILLÆG 
For arbejde, der af arbejdsgiveren er fastsat til at starte i tidsrummet kl.23.00-6.00, skal der ud over mindstebetalingen sikres et gennemsnitligt genetillæg pr.time på kr. 22,47 (pr. 1. marts 2019 kr. 22,83). For abonnementsomdeling af morgenaviser, der fortsætter ud over kl.6.00, forudsættes dette tillæg dog betalt til afslutning af natomdelingen. 


AFLO TEKST
Dette er den tekst, der kan påføres dagbladsbudes lister med besked om specialleveringer. Disse aflønnes efter alder. Beskrivelse af aflo-koderne: Aflo11= på måtten på etagen, Aflo12=gennem brevsprækken på etagen, Aflo13= i postkassen ved hoveddør, Aflo14= gennem brevsprække i huset, Aflo15=i rør/kasse ved vej, Aflo16=på måtten foran hoveddør, Aflo20=fritekst. 


START OG SLUTMELDINGER VIA SMS
Hvis der afsendes en start og en slut sms pr.dag, aflønnes disse med 0,20 kr.pr. stk.

 
ER DAGBLADET UDEBLEVET?
Kontakt kundeservice på telefon 70 11 70 66 

ER UGEAVISEN UDEBLEVET?
Kontakt os torsdage kl.15:00-20:00 på
tlf.99 12 83 31 eller opret en klage her: 

Tryk her

Er du omdeler?

Login

 The one job that everybody tries to avoid

Se denne video, hvor to unge mænd fra Slovakiet deler erfaringerne med at arbejde og studere i Danmark.

https://youtu.be/6hiKDK4ib4U