LØNSATSER DAGBLADE

HVAD KAN DU TJENE?
Følgende lønsatser er gældende fra d. 16. april 2016.

Aflønning for dagblade
Alder 13-15 år 16 år 17 år +18 år
Adressetillæg 0,20 0,26 0,30 0,40
Produkter  0,20 0,26 0,30 0,40
Rutetillæg  xx xx xx xx
Aflo    0,40 0,52 0,60 0,80
SMS 0,20 0,20 0,20 0,20

 

For at sikre, at du får den løn, du skal have i forhold til overenskomst beregner vi lønnen udfra antal produkter, antal adresser samt rutens længde. 

Overenskomstens mindstelønsatser pr. time fra 1/3 2018:
18 år:       106,25kr.
17 år:       79,69 kr.
16 år:       69,06 kr.
13- 15 år: 53,13 kr. 


AFLO TEKST
Dette er den tekst, der kan påføres dagbladsbudes lister med besked om specialleveringer. Disse aflønnes efter alder. Beskrivelse af aflo-koderne: Aflo11= på måtten på etagen, Aflo12=gennem brevsprækken på etagen, Aflo13= i postkassen ved hoveddør, Aflo14= gennem brevsprække i huset, Aflo15=i rør/kasse ved vej, Aflo16=på måtten foran hoveddør, Aflo20=fritekst. 


START OG SLUTMELDINGER VIA SMS
Hvis der afsendes en start og en slut sms pr.dag, aflønnes disse med 0,20 kr.pr. stk.

 
Er ugeavisen udeblevet?

Har De ikke modtaget ugeavisen?

Tryk her

Er du omdeler?

Login