VEJLE

JUL OG NYTÅR 2018 - DAGBLADE

Kære omdeler/bude dagbladsruterne.

Du har fri for avisomdelingen følgende dage: 

Mandag den 24. december

Tirsdag den 25. december

Onsdag den 26. december

Mandag den 31. december

Tirsdag den 1. januar
KOM I KONTAKT MED DIN LOKALE AFDELING PÅ FACEBOOK

Vi har dannet en lokal Facebookside, der hedder budnet.dk Vejle/Fredericia/Horsens. Giv os et like og sig gerne hej på Messenger. På den måde kan vi nemlig også skrive til dig.  

Giv os et like her:https://www.facebook.com/search/top/?q=budnetdk%20vejlefredericiahorsens  

 

HVORDAN BORTSKAFFER DU DINE DAGBLADSLISTER?

Det er rigtig vigtigt, at du bortskaffer dine dagbladslister forsvarligt, da der kan stå personfølsomme oplysninger på. Det betyder, at du aldrig må smide dem i en offentlig skraldespand, container eller lignende.
Hvis du får dagbladet leveret hjemme, må du gerne smide listen ud i din egen skraldespand. 

Hvis du får avisen på vores depoter på Engtoften 27, Nordre Dybbølvej 9, Sverigesvej 12, Vestervangen 14, Bugattivej 8 eller Antilopevej 6, kan du enten smide listen ud i en af vores skraldespande eller tage den med hjem og smide den ud.

På alle andre depoter skal listen smides ud hjemme hos dig selv.  

 

  

Er ugeavisen udeblevet?

Har De ikke modtaget ugeavisen?

Tryk her

Er du omdeler?

Login